Fundusze Europejskie

PROJEKT NR; FEPW.01.03-IP.01-0220/23

Firma „BAROCKA PIOTR FILAS, PAWEŁ WORWA S.C.” uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Kompleksowe doradztwo w celu opracowania modelu biznesowego funkcjonowania przedsiębiorstwa BaRocka Piotr Filas Paweł Worwa s.c. w oparciu o GOZ”.

Projekt realizujemy, aby opracować strategię przedsiębiorstwa obejmującej analizę całej działalność firmy wraz z przedstawieniem możliwości wdrożenia rozwiązań w zakresie GOZ.

W projekcie planujemy zakupić usługi doradcze w ramach których Eksperci i praktycy w obszarze GOZ przeprowadzą kompleksowe wsparcie dotyczące:
- audytu przedsiębiorstwa;
- doradztwa wdrożeniowego poszczególnych obszarów GOZ możliwych do wdrożenia w celu transformacji firmy w kierunku GOZ;
- zidentyfikowania możliwości współpracy z innymi przedsiębiorstwami w zakresie tzw. symbiozy przemysłowej, ekoprojektowania, odzysku i ponownego wykorzystania szeroko rozumianych odpadów.

Celem projektu jest opracowanie kompleksowego Modelu GOZ-transformacji dla firmy BAROCKA PIOTR FILAS, PAWEŁ WORWA S.C.

Projekt skierowany jest do osób zarządzających spółką, które będą odpowiedzialne za wdrożenie powstałego w wyniku projektu Modelu GOZ-transformacji.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu : 82 781,00 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 82 781,00 zł

TOP